Poker är ett spel som kombinerar skicklighet och tur, till skillnad från renodlade sporter och så kallade turspel. Vissa kallar rentav poker för en sport, men det är främst en definitionsfråga. Helt klart är dock att spelare med mer kunskap, erfarenhet och passion klarar sig bättre än de spelare som är oinsatta. Nedan förklarar vi hur poker går till och ger dig några tips som ökar dina odds redan från ditt första spel och framåt.

Poker finns i många olika varianter, där den vanligaste förmodligen är Texas Hold Em, som är samma variant som figurerar ofta i popkulturen. Generellt och gemensamt för alla varianter är att poker spelas med kort, och med satsningar där målet är att i slutet av varje runda ha den bästa handen. Vad som är den bästa handen kan skilja sig lite, eftersom kort har olika värde i olika varianter, men principen är att den som har kort med högst värde vinner.

Först betalar man en insats, som kan vara allt från några ören till tiotusentals kronor, vilket innebär att man köper in sig i spelet. Man kan se det som att man köper sina kort, men tanken med insatsen är precis som med satsningarna senare i spelet att få en växande pott att tävla om. Allt eftersom spelet fortlöper växer potten, vilket ökar spänningen och utmaningen. Om en motspelare satsar måste spelaren – du – vanligen vid varje tillfälle bestämma om du ska fortsätta och därmed också höja din satsning, eller lägga sig. Om spelaren lägger sig förlorar spelaren det som spelaren bidragit med till potten, men behöver å andra sidan inte följa med i senare höjningar. Det är alltså en avvägningsfråga, och i teorin ska spelare med dåliga kort lägga sig tidigt för att minska sina förluster. I praktiken kan man försöka att bluffa sig vidare, men det är också mer riskabelt.

I den mest populära varianten Texas Hold Em får varje spelare två kort. Därefter läggs i varje runda ett nytt kort ut på bordet. Dessa kort kallas för ”floppen” och korten som spelaren har på hand kombineras med dessa. Om det således ligger två kort med valören 7 i floppen och spelaren har två kort med valören 7 på hand, så har spelaren fyra sjuor. Detsamma gäller de andra spelarna. Den första insatsen kallas för ”mörken” och alla spelare behöver inte göra denna insats samtidigt. Istället går mörken runt vilket betyder att alla spelare så småningom får den. Den som har bäst hand i slutet av omgången vinner.

En god idé med poker, precis som med alla andra spel, är att sätta en budget för hur mycket du är beredd att spela för. Spelet baseras till stor del på skicklighet, men även de allra bästa spelarna förlorar ibland – de vinner långsiktigt istället. Genom att på förhand sätta en budget för hur mycket du är beredd att spela för kontrollerar du dina förluster och ökar dina chanser på längre sikt. Ett bra system är att skriva ned en summa man är beredd att förlora varje månad, och aldrig överskrida den summan. De pengar man vinner kan man dock spela för utan att riskera något. I praktiken betyder att om du sätter din budget för en månad på 1000 kr och ligger 500 kr plus efter halva månaden så spelar du för maximalt 1500 kr. Du kan förstås förlora din eventuella vinst, men du kan då aldrig gå back mer än din första tusenlapp.